معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها

دسته: مالیات
یک دیدگاه
سه شنبه - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها

بخشنامه معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها توسظ سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

 

شماره: 41-95-200  تاریخ: 02-06-1395

موضوع : معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه های شماره 2916-804-211 مورخ2-3-1383 و شماره 23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اینکه ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت،

 

لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد:

در ادامه بخوانید:  وظايف و تکاليف صاحبان مشاغل

 

 

کارخانه هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1-1-1395 تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند،

 

 

درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380قانون مالیاتهای مستقیم را  حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش ششم

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


برچسب ها:
دیدگاه ها
http://kaveh-metal-industries.ir دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۶:۰۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو
بهترین سایت ها هستید.

..