معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها

بخشنامه معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها توسظ سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

 

شماره: ۴۱-۹۵-۲۰۰  تاریخ: ۰۲-۰۶-۱۳۹۵

موضوع : معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه های شماره ۲۹۱۶-۸۰۴-۲۱۱ مورخ۲-۳-۱۳۸۳ و شماره ۲۳۴۰۰-۲۰۰/ص مورخ ۲۱-۱۲-۱۳۹۲ نظر به اینکه ماده ۱۳۸ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ حذف گردید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی نخواهد داشت،

 

لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد:

در ادامه بخوانید:  اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

 

 

کارخانه هایی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ ۱-۱-۱۳۹۵ تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند ۳ و ۸ ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند،

در ادامه بخوانید:  اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

 

 

درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰قانون مالیاتهای مستقیم را  حسب مورد) مطابق مفاد ماده ۵ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت.

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

برچسب ها: