حساب انتظامی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۵
حساب انتظامی

این حساب میزان اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص در خصوص انجام معاملات را نشان میدهد.

 

حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی ( اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد ) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند به عنوان مثال نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در اینده را شفافتر سازد .

 

اساساً به همان دلیلی که قبلاً عرض کردم یعنی عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نیستند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.

 

 

مثال:

اگرشرکت الف  چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دوشرکت به چه صورتی میباشد ویاسند مالکیت شرکت که دربانک دررهن گذاشته میشود ثبت ان برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟

 

 

شرکت الف:
حسابهای انتظامی(کل)
اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران(معین)

 

طرف حسابهای انتظامی(کل)
طرف حسابهای انتظامی شرکت نزد دیگران(معین)

در ادامه بخوانید:  تفاوت حسابداری و حسابرسی

 

شرکت ب:
حسابهای انتظامی(کل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت(معین)
طرف حسابهای انتظامی(کل)
طرف حسابهای انتظامی دیگران  نزد شرکت(معین)

 

هدف از حساب و موارد ثبت :

 

 

 

هدف از حساب :

این حساب میزان اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص در خصوص انجام معاملات را نشان میدهد.

موارد ثبت :

بهنگام دریافت یا استرداد اسناد تضمینی به نفع شرکت ، این حساب مورد ثبت قرار میگیرد.

اقلام مندرج و حسابهای متقابل

اقلام قابل درج در این حساب به شرح زیر میباشند:

 

بدهکار: مبالغ مربوط به اسناد تضمینی دریافتی ( به نفع شرکت ) در این حساب بدهکار و متقابلا حساب ” طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت ” بستانکار میگردد.
بستانکار: بهنگام استرداد اسناد تضمینی نزد شرکت به اشخاص ، این حساب بستانکار و متقابلا حساب ” طرف حساب انتظامی به نفع شرکت بدهکار میگردد .

 

 

 

 

سایر نکات:

1- این حساب جزء حسابهای آماری است و نیاز به انعکاس آن در صورتهای مالی نمیباشد .

مگر در مواردی که مبالغ اسناد نشاندهنده بدهیهای احتمالی باشد .
2-در صورتی که شرکت بجای دریافت وجه نقد از مشتریان در خصوص پیش دریافت ، اسناد مدت دار دریافت نماید

در ادامه بخوانید:  مالیات واردات تولیدکنندگان

ثبت آن در حساب اسناد دریافتنی صحیح نمیباشد . مبلغ اینگونه اسناد بایستی در این حساب منعکس

و در زمان سررسید اسناد در حسابهای ذیربط انعکاس یابد .

 

 

مثال:

الف) شرکت سلیمان بابت دریافت وام از بانک صادرات یک فقره چک به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن:

طرف حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

 

 

ب) شرکت سلیمان چک ضمانتی خود را پس از تسویه وام دریافت نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن :

حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

طرف حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

 

 

ج) شرکت حلاج یک نفر انباردار را استخدام نمود و مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سفته به عنوان ضمانت دریافت نمود :

حساب های انتظامی                ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

طرف حساب های انتظامی             ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

 

 

91 حسابهای انتظامی
9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت
911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده
911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
911004 ضمانت نامه های بانکی
911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
911008 اسناد تضمینی تنخواه
911012 کالای امانی ما نزد دیگران
911013 موجودی ضایعات

در ادامه بخوانید:  دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه و اوراق اجاره

 

 

9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت
911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات
911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی

 
92 طرف حسابهای انتظامی
9211 طرف حسابهای انتظامی
921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت
921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت

 

 


برچسب ها:
..