آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

 

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

 

 

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

 

 

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلفند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.

 

ب- کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.

 

پ- اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

 

ت- واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح می‏باشند.

 

ث- سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه‏اندازی می‌شود.

 

ج- شماره واحد: اختصاص شماره‌ای انحصاری به هریک از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها از آن استخراج می‌شود.

 

 

 

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت‌های ذیل اقدام نماید:

در ادامه بخوانید:  رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری

 

الف- امکان پردازش اطلاعات

 

ب- امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه

 

پ- امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی

 

ت- اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی

 

ث- امکان اخذ گزارش‌های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی

 

ج- ارتباط با سایر سامانه‌های مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی

 

چ- امکان اطلاع‌رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش‌های الکترونیکی برای مراجعه‌کنندگان دستگاه‌های اجرایی

 

تبصره ۱- پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.

 

تبصره ۲- طراحی و پیاده سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می‌گیرد.

 

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می‌کنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع آوری و به‌روزرسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت کنند.

 

تبصره ۴- سامانه ارتباط پایگاه داده‌های فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاه‌های دیگر مهیا می‌کند و مالکیت معنوی داده‌ها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.

 

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرایی موظفند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تایید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می‌باشند.

 

 

 

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌های بازدیدهای صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت شده است، استفاده کنند.

در ادامه بخوانید:  شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

 

تبصره- در مواردی که اظهارات اخذ شده از واحدهای تولیدی با گزارشات ثبت شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است.

 

 

 

ماده۴- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند.

 

تبصره- مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تایید کارگروه برسد.

 

 

 

ماده ۵- به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

 

۱- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس)

۲- معاون ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

۴- معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵- معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی

۶- معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۷- معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست

۸- معاون ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

۹- رییس سازمان ملی استاندارد ایران

۱۰- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۱- رییس اتاق تعاون ایران

 

۱۲- رییس اتاق اصناف ایران

۱۳- نماینده سایر دستگاه‌ها حسب موضوع با حق رأی و با دعوت کارگروه

 

تبصره- نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می‌رسد.

 

 

 

ماده ۶- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

۱- بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضرور.

 

۲- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین‌نامه.

 

۳- صدور دستورالعمل‌های مورد نیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین‌نامه و بازنگری به صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین‌نامه.

در ادامه بخوانید:  آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395

 

۴- تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی در سامانه.

 

۵- تعیین ضوابط استفاده، به‌کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار شده است.

 

 

 

ماده ۷ – اتاق‌ها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش تحقق مفاد این آیین‌نامه، تحلیل‌ها، برنامه‌های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارایه نمایند.

 

 

 

ماده ۸- واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت جهاد کشاورزی-وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – سازمان ملی استاندارد ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران ابلاغ کرد.


برچسب ها:
..