حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود ، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.

 

حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی : با عقد تفاهم‌نامه بین تأمین‌اجتماعی و دو وزارتخانه؛ نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکسان‌سازی شد

 

به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی در نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و باتوجه به جلسات مشترک فیمابین نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه تکمیلی نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در تاریخ ٢٢/۵/٩٣ به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.

در ادامه بخوانید:  دانستنيهايي در مورد امضا قرارداد كار

 

همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.

 

براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.

در ادامه بخوانید:  اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

 

براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.

 

براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده ۴١ قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ ٧درصد محاسبه و مطالبه نمایند.

در ادامه بخوانید:  مشاهده سوابق بیمه شدگان

 

برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.

 


برچسب ها:
..