کتمان درآمد

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
کتمان درآمد

منظور از درآمد کتمان‌شده،‌درآمدیست که مودی درطول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی به دست‌آورده اما در دفاتر قانونی ثبت‌ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده

 

 

منظور از درآمد کتمان‌شده،‌درآمدیست که مودی درطول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی به دست‌آورده اما در دفاتر قانونی ثبت‌ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده،‌در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احرازعدم ثبت اطلاعات مربوط،‌می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان‌‌شده و مطالبه مالیات طبق مقررات مبادرت نمایند

 

 

البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،‌درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی،‌درآمد کتمان‌شده موضوع مقررات تبصره ماده۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم‌نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهدبود.‌

 

 

هزینه‌های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده۱۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،‌هزینه‌هایی هستند که در دفاترقانونی ثبت‌شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند.‌

 

 

اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا‌ دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد،‌احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق‌نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی‌بوده است.‌دراین صورت اینگونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون مذکورهم نیستند،‌درحساب مالیاتی مودی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه می‌شود.

در ادامه بخوانید:  هياتهاي حل اختلاف

 

 

کتمان درآمد :  عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی و… بعمل می آید.

 

 

حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران ، جاری شرکاء و غیره.

ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه.

 

اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.

 

کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.

ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش چهارم

 

 

متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا­ب هزینه های موسسه.

ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

 

خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.

دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.

منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.

 

 

بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.

خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.

تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.

 

 

انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد ، کالا و هزینه.

عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.

در ادامه بخوانید:  مالیات سود سهام عدالت

 

 

ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده ، دستمزد و سربار تولید.

 

جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.

 

از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.

حذف ، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است ، از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.

استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و سازمان امور مالیاتی

 

 

 


برچسب ها:
..