دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد بدهی ها و مطالبات

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد بدهی ها و مطالبات

دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد گزارشات سالانه بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی

 

دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد بدهی ها و مطالبات : لزوم پیگیری اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی در مورد بدهی ها و مطالبات

 

بخشنامه ۸۰۲۳۳/۵۷ مورخ۹۵/۵/۵

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی- اداره کل امور مالی –  ذیحسابی – امور مالی

 

 

سلام علیکم

 

با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۵۹۰۱/۵۷ مورخ /۰۳/ ۰۳ ۱۳۹۵ این معاونت در خصوص دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد گزارشات سالانه بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی و با توجه به محدودیت زمانی در ارسال این اطلاعات تا تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۵ به منظور امکان تجمیع، تحلیل و تلفیق آنها و ارائه آن به همراه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی،

در ادامه بخوانید:  تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

 

 

در اجرای ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظـام مـالی کـشور، مقتضی است پیگیری های لازم برای اخذ تائیدیه سـازمان حـسابرسی و ارسـال گـزارش ویـژه بـدهی هـا و مطالبـات، موضوع بخشنامه صدرالذکر انجام و نتیجه آن در اسرع وقت در اختیار این معاونت (اداره کـل مـدیریت بـدهی هـا و تعهدات عمومی دولت) قرار گیرد.

 

 

سید رحمت ا…کرمی

معاون نضارت مالی و خزانه دارکل کشور

رونوشت :

– جناب آقای سهیلی پور، مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی برای استحضار و صدور دستور مقتـضی در مـورد حـسابرسی ویـژه بـدهی هـا و مطالبات و اعلام نتیجه

–  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ….. برای اطلاع و ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه

در ادامه بخوانید:  طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

– اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت(اداره حسابرسی) برای اطلاع و پیگیری

 

 


برچسب ها:
..