کنسرسیوم

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
کنسرسیوم

اصل تشکیل شرکت، روابط شرکا معاملات بین آنها، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، میزان افزایش سرمایه و نحوه خاتمه همکاری در این قرارداد به طور کامل شرح داده می شود.

 

ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ‏( Consortium ‏) ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭ /ﭼﻨﺪﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻌﯿﻦ ‏( ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ‏) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﮐﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

 

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻼ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ غیرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ .

 

ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ Airbus ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ‏( World Wide Web Consortium ‏) ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻭﺏ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .

 

ﻧﮑﺘﻪ :1 ﻭﺍﮊﻩ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ “consor” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺷﺮﯾﮏ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺍﺳت .

ﻧﮑﺘﻪ :2 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺣﻘﻮﻗﯽ Joint Venture ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﺎﺹ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺍﺳﺖ .

 

اهداف تشکیل کنسرسیوم ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

 

۱- تولید یک محصول پیچیده و نیازمند بهره گیری از توانمندی های مختلف. به عنوان مثال می توان به ساخت کشتی، توربین و ژنراتور سد و هواپیما اشاره کرد.

۲- اجرای پروژه های بزرگ عمرانی. به عنوان مثال می توان به ساخت سد، راهسازی، احداث فرودگاه اشاره کرد.

 

 

 

۳- انجام مطالعات و پروژه های پژوهشی بین رشته ای

۴- بازاریابی و فروش و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار یا ورود به بازارهای جدیدی که ریسک فروش بالایی دارند.

۵- بهره برداری و استفاده از معادن که این کار به شکل عمومی در اختیارات دولت می باشد.

در ادامه بخوانید:  ضریب جینی و منحنی لورنز

 

 

 

۶- برگزاری نمایشگاه ها و همایش های بین المللی. پس کنسرسیوم می تواند بسته به این که هدف چه چیزی باشد تشکیل گردد.  انواع کنسرسیوم هایی که هستند، کنسرسیوم فروش، کنسرسیوم صادرات، کنسرسیوم تبلیغات و بازاریابی را می توان نام برد، که مهمترین کنسرسیوم ها، کنسرسیوم فروش و کنسرسیوم صادرات می باشد.

 

 

ترکیب یا ادغام این شرکت ها هم باعث ایجاد مزیت رقابتی ناشی از کاهش هزینه ها می شود و هم باعث ایجاد هم افزایی مثبت در انجام هدف کنسرسیوم می شود که در نتیجه باعث افزایش  کارایی در زمان و کیفیت اجرا می شود.

 

 

اگر در مناقصه برنده شوند، اجرای پروژه در قالب قراداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسوم انجام خواهد شد.

 

 

باید به این نکته توجه داشت که تشکیل کنسرسومم به معنای ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نمی باشد، پس عملا یک شرکت به طور مستقیم بین اعضاء کنسرسوم به وجود می آید بدون هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها. واژه حقوقی جوینت ونچر یا Joint Venture زمانی که برای موضوع انجام یک پروژه خاص مطرح شود، معادل کنسرسیوم است.

 

 

طبق تعریف “ژان شاپیرا” جویت ونچر، یک چارچوب حقوقی همکاری می باشد که خطرات احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم می شود. جوینت ونچر به تجارت جمعی یا معاملات گروهی مدت دار می گوییم.

 

جوینت ونچر طبق یک قرارداد تشکیل می شود و برای انجام یک فعالیت مشخص شده به وجود می آید. به طورکلی جوینت ونچر و کنسرسیوم را می توان تحت قالب شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت کرد. با این تفاوت که باید در اساسنامه زمان انجام پروژه حتما مشخص باشد و شرکت کنسرسیوم نیز باید پروژه مزبور را در همان زمانی که تعیین شده است به انجام برساند.

در ادامه بخوانید:  بهره‌وری چیست؟

 

 

دو نوع جوینت ونچر داریم. ۱- جوینت ونچر قراردادی: که برای تشکیل آن به سرمایه نیازی نیست و می توان بدون تاسیس بنگاه اقتصادی مشترک آن را  تشکیل داد. ۲- جوینت ونچر شرکتی: که طرفین یک بنگاه اقتصادی را تاسیس می کنند

 

 

 

ﺳﺌﻮﺍﻝ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺀ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 

ﭘﺎﺳﺦ :

ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻡ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ.

 

ویژگی های کنسرسیوم

ویژگی های شرکت کنسرسیوم و جوینت ونچر شامل:

 

۱- وجود رابطه قراردادی: چون اینگونه شرکت ها بر اساس قرارداد به وجود می آیند، بنابراین اصل تشکیل شرکت، روابط شرکا معاملات بین آنها، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، میزان افزایش سرمایه و نحوه خاتمه همکاری در این قرارداد به طور کامل شرح داده می شود.

در ادامه بخوانید:  اوراق گواهی حق تقدم مسکن

 

۲- وجود فعالیت خاص: پیشتر گفتیم که اینگونه شرکت ها برای انجام یک فعالیت خاص ایجاد می شوند، این فعالیت باید از تمامی ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص تعریف شوند.

 

۳- وجود کنترل مشترک: شرکا باید کلیه فعالیت ها را کنترل کنند. پس اگر حتی یکی از شرکا در صورتی که در تامین سرمایه نیز نقش داشته ولی فعالیت های مدیریتی و کنترلی انجام ندهد، نمی توان آثال حقوقی ناشی از روابط ایجاد شده را تحت جوینت ونچر تحلیل کرد.

 

۴- شریک بودن در سود و زیان: شرکا در سود و زیان های شرکت به یک اندازه سهیم هستند. ۵- قالب حقوقی: کلیه روابط طرفین بر اساس قرارداد قابل تحلیل می باشد.

 

 

مراحل تشکیل کنسرسیوم و جوینت ونچر

مراحل تشکیل کنسرسیوم و جوینت ونچر شامل: ۱- توافقنامه یا تفاهم نامه همکاری مقدماتی می باشد. ۲- تنظیم قرارداد تشکیل سرمایه گذاری مشترک

 

نکته: کنسرسیومها و جوینت ونچرها تحت قالب شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت می باشند.

 

 


برچسب ها:
..