راهنمای به‎کارگیری استاندارد اندازه‎گیری ارزش منصفانه

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

 

راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (۱۳): اندازه‎گیری ارزش منصفانه» در قالب نشریه شماره (۲۱۰) سازمان حسابرسی منتشر شد.

 

 

 

چاپ نخست «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (۱۳): اندازه‎گیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، در پنج هزار شمارگان، در ۱۶۷ صفحه، مردادماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در قالب نشریه شماره ۲۱۰ این سازمان منتشر شده است.

 

 

 

سایر نشریات مرتبط با IFRS سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش از این نیز چهار نشریه زیر را در ارتباط با استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده بود:

در ادامه بخوانید:  کاهش هزینه ها - بخش اول

 
– نشریه ۲۰۳، «پذیرش استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، چاپ اول و دوم ۱۳۹۳، در ۱۶۱ صفحه

 
– نشریه ۲۰۴، «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (۱۲): مالیات بر درآمد»، ترجمه و تالیف موسی بزرگ اصل، چاپ اول ۱۳۹۲، چاپ دوم ۱۳۹۳، در ۶۷ صفحه

 
– نشریه ۲۰۷، «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی: صورتهای مالی تلفیقی»، ترجمه موسی بزرگ اصل، چاپ اول و دوم ۱۳۹۴، در ۶۳ صفحه

 
– نشریه ۲۰۸، «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی حسابداری شماره ۱ و ۷: نحوه ارائه صورتهای مالی»، تالیف محمدحسین صفرزاده، چاپ اول و دوم ۱۳۹۴، در ۲۰۰ صفحه

در ادامه بخوانید:  تولید به هنگام just in time

 

 


برچسب ها:
..