نکات مهم چک – بخش سوم

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۱ تیر ۱۳۹۵
نکات مهم چک – بخش سوم

چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

 

نکات مهم چک – بخش سوم : سعی کنید خودتان و با قلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما باشد هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.

 

۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان را بنویسید و هم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابر با بیست میلیون ریال .

 

۳- درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه را به اسم شخص بنویسید وتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

 

۴- بعد از آنکه اسم گیرنده رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است ، مثلا « آقای علی صداقتی بابت خرید یک دستگاه ماشین …..»

 

۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

 

۶- برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم چک ؛ پشت چک کاربن رو به بالا بگذارید تا نوشته ها برعکس نقش بسته و چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.

 

۷- سعی کنیدمتن چک را با اعصابی آرام بنویسید واز شتاب زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنیدو تا آنجا که ممکن است بدون قلم خوردگی باشد.

 

۸- چنانچه بدون قلم خوردگی چک را نوشتید وامضاء کردید در بالای شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛ × بدون خط خوردگی و پشت نویسی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم خوردگی شد ولو این که یک حرف یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس دور آن را خط بکشید.

 

۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.

 

۱۰- پس از صدور چک ته سوش چک را نیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.

 

در ادامه بخوانید:  بدهی مالیاتی و توقیف اموال مدیران

۱۱- از نمونه امضاء خود در قسمت ته سوش چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

 

۱۲- همیشه سعی کنید دسته چک را درجای امن قراردهید و از قرار دادن آن در ماشین و یا کشوی میز کاری که فاقد قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.

 

۱۳- چنانچه دسته چک یا یک برگ از اوراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید.
چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را برگشت بزند.

 

۱۴- اگر در متن چک جعل و دستکاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق دستور بند۱۳ عمل کنید.

 

۱۵- چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در متن قرار داد قید شود.

 

۱۶- از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یا احتمال عدم پرداخت او را می دهید خودداری کنید.

 

۱۷- باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تامین نمایید.

 

۱۸- چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتما با دارنده چک هماهنگی کنید و به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تا بابرگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.

 

۱۹- کسی که چک بلامحل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد : پس با دست خود، خودمان را گرفتار نکنیم.

 

۲۰- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید حاوی مشخصات کانل چک، اخذ کنید.

 

۲۱- اول متن چک را بنویسید سپس امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.
22 -چک نباید با مداد نوشته شده باشد. بانکها چک نوشته شده با مداد را نقد نمی کنند.

در ادامه بخوانید:  سهم و خصوصیات سهام

 

23- چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

 

24- در صورت عدم برابری مبلغ عددی و حروفی، بانک می تواند چک را به اندازه مبلغ کمتر پرداخت کند. مثلا اگر در یک فقره چک به حروف نوشته شده باشد: “سی میلیون ریال” و به عدد نوشته شده باشد : “3،000،000 ریال”، کارمند بانک در صورت موافقت شما می تواند مبلغ 3،000،000 ریال را به شما پرداخت کند. در صورت خوانا نبودن چک، بانک آنرا بدون اقدام عودت می دهد. تطابق متعارف (نه خیلی کارشناسی) امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده در سیستم بانکی، برای وصول آن کافیست.

 

25-در صورت مغایرت امضاء، و کفایت موجودی حساب، بانک باید چک را با قید دلیل “مغایرت امضاء” یا “نقص امضاء” برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت با قید عبارت “عدم کفایت موجودی” صادر می شود.

 

26- در صورت عدم تطابق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک، بانک می تواند بدلیل نقص تاریخ آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.

 

27- در صورت عدم کفایت موجودی در حساب جاری، کارمند بانک نمی تواند موجودی حساب جاری را به متقاضی مبلغ چک اطلاع دهد. طبق قانون، بانک، حتی برای اینکه کفایت یا عدم کفایت موجودی را اعلام  کند، می تواند تقاضای پشت نویسی کند. برای اطلاع از مانده حساب، دارنده چک می تواند آنرا پشت نویسی کرده و برگشت بزند، در  “گواهی عدم پرداخت” مانده حساب جاری درج می شود.

 

28- اگر موجودی حساب جاری، کمتر از مبلغ چک باشد، متقاضی می تواند کل مانده حساب را مطالبه کرده و به ازای میزان کسر موجودی حساب جاری، آنرا برگشت زده و تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

 

29- خط زدن کلمه “یا بحواله کرد” در متن چک، هیچ منعی برای بانک از بابت پرداخت چک به شخص ثالث ندارد. یعنی اگر شما چک را در وجه آقای رحیمی نوشته و قسمت “یا بحواله کرد” را خط بزنید، آقای رحیمی می تواند پشت چک را امضا کرده و آنرا به آقای محمدی بدهد، آقای محمدی می تواند به بانک مراجعه کرده و چک را وصول کند.

در ادامه بخوانید:  ارزیابی سهام عادی

 

 

در مثال بالا اگر آقای رحیمی چک را گم کند، کسی که آنرا پیدا می کند، می تواند اسم آقای رحیمی را نوشته و امضا کند، بانک چنین چکی را نقد خواهد کرد.کارمندان بانک، در تکنولوژی امروز، ابزاری برای کنترل صحت امضاء آقای رحیمی ندارند. این موضوع فقط از بابت اطلاع ذکر می شود.

 

30- اگر چک در وجه “فروشگاه امیر”، “شرکت نفت منطقه 2″، “شرکت فنآوران شمال”، تعاونی منطقه 2″، “دامپزشکی صدر”، “بیمارستان میلاد” و یا هر هویتی دیگر، غیر از شخص حقیقی باشد، فقط در صورتیکه آن شخص غیر حقیقی در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت داشته باشد، باید مهر آن شخص غیر حقیقی در پشت چک موجود باشد، در غیر اینصورت، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد (چک را برگشت نمی زند، فقط آنرا پرداخت نمی کند، زیرا نقص پشت نویسی دارد.

 

 

در صورتیکه چک کلر شده باشد، آنرا بدون اقدام عودت می دهد). مثلا در صورتیکه چک در وجه شرکتی صادر شده باشد (سهامی یا مسئولیت محدود)، مهر آن شرکت باید در ظهر چک موجود باشد. اما اگر چک در وجه فروشگاه امیر صادر شده باشد، نیازی به مهر فروشگاه امیر در پشت چک نیست، زیرا فروشگاه امیر شماره ثبت رسمی ندارد.

 

10- در قسمت “در وجه”، درج مطالبی با عناوین “بابت تضمین” “بابت قرارداد شماره … “بابت خرید ملک …. “، هیچ تعهد و وظیفه ای را برای بانک ایجاد نمی کند. چنین چکی برای کارمند بانک، فرقی با چک حامل ندارد.

 

 


برچسب ها:
..