ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۵
ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم

منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابزار نکرده باشد.

 

ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم : در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

 

 

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

 

 

شماره: 30010/230/د

بند یک تذکرات بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲و ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

 

در اجرای بخشنامه های شماره 8362 / 200 مورخ 6 / 5 / 1392 و 17887 / 200 مورخ 14 / 10 / 1392 موکداً یادآور می گردد:

 

 
بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد.

در ادامه بخوانید:  نکات اظهارنامه

 

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

 

شماره: 17940

نحوه تشخیص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی

نظر به این که درخصوص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

 

1. منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابزار نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت

 

 

اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع ، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی ، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند .

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی مناطق آزاد

 

البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات ، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی ، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود .

 

 

2. هزینه‌های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند ، اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و محازی بوده است ، در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148 قانون مذکور هم نیستند ، در حساب مالیاتی مودی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد .

 

علی اکبر عرب مازار

در ادامه بخوانید:  اظهارنامه اجاره املاک

شماره: 22056/2628/4/30

درج جرایم در برگ های مالیات قطعی

 

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692 / 4268- 5 / 30- 13 / 12 / 68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می

 

 

 

نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

 

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی


برچسب ها:
..