سقف خالص پرداختی مدیران و کارکنان

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۹ اسفند ۱۳۹۵
سقف خالص پرداختی مدیران و کارکنان

سقف خالص پرداختی به تمامی مقامات،‌ مدیران و کارکنان 3.2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.

سقف خالص پرداختی مدیران و کارکنان : با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، سقف حقوق مدیران دولتی در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان می‌شود.

 

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را 3.2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.

 

 نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده 38 لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ادامه بخوانید:  مدیریت پیمان

 

همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی،‌ برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا 60 درصد منظور کند.

 

این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

در ادامه بخوانید:  سختگیری مالیاتی

 

در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان  خواهد بود.

 

همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم، 60 درصد سقف دریافتی مدیران (12 میلیون و 600 هزار تومان) اضافه می‌شود.

 

در ادامه بخوانید:  انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران

لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش 60 درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه 20 میلیون 160 هزار تومان حقوق میگیرند.

 


برچسب ها:
..