مالیات با نرخ صفر

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳۰ تیر ۱۳۹۵
مالیات با نرخ صفر

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

 

در قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ ) و نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم چندین مرتبه از ” مالیات با نرخ صفر ” سخن به میان آمده است .

 

تا کنون قوانین مالیاتی ایران چندین بار بازنگری شده که هدف آن تشویق به تولید وسرمایه گذاری ، اصلاح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، تعدیل معافیت های پایه درآمدی و تعدیل نرخ های مالیاتی است.
یکی از اهداف قانون مالیاتهای مستقیم شفاف سازی معافیت های مالیاتی است.

 

ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته است به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

در ادامه بخوانید:  رای دیوان عدالت اداری برای تسعیر ارز حاصل از صادرات

 

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری برای درآمدهای خود به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد

مشمول مالیات مودیان براساس اسناد و مدارک است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز به منظور تصریح وشفافیت بیشتر درباره اعطای معافیت به آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد می باشد.

 

 

به این صورت که درآمد حاصل آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستا ها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

در ادامه بخوانید:  دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

 

 


برچسب ها:
..