ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۵
ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 

ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

 

۱. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

 
۲. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید .

 
۳. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند .

 
۴. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید .

 
۵. هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل میکند .

در ادامه بخوانید:  چالش مالیاتی رعایت استاندارد حسابداری سرمایه گذاری

 

 

برچسب ها: