آخرین مطالبRSS
تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

نکات مهم نرم افزارهای حسابداری – بخش سوم
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم نرم افزارهای حسابداری – بخش سوم

سعی کنید بیش از یک نسخه کپی بگیرید، چرا که اگر اتفاقی برای نسخه اول افتاد نسخه دوم و یا سوم را در دسترس داشته باشید تا بتوانید از آنها استفاده کنید.

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی

داشتن اطلاعات کافی در خصوص اظهارنامه مالیاتی و مباحث حسابداری مالیاتی برای همه امری مهم است تا از هر طریق جلوی سوءاستفاده های مالی گرفته شود.

حق بیمه شخص ثالث
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق بیمه شخص ثالث

نرخ حق بیمه اجباری شخص ثالث برای سال 1396، 10 درصد افزایش یافته است.

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان و،حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.